Drugo obdobje 1984 - 1997

SPECIALNA ENOTA POTAPLJAČEV V OKVIRU CIVILNE ZAŠČITE MURSKA SOBOTA IN GASILSKEGA DRUŠTVA MURSKA SOBOTA V LETIH 1984 DO 1997

Drugo obdobje se je pričelo leta 1984.Ker je od prve generacije, nekaj zaradi bolezni ali pa starosti, nekaj pa zaradi drugih okoliščin, ostalo le malo potapljačev, se je tistega leta Civilna zaščita Murska Sobota skupaj z Gasilskim društvom Murska Sobota lotila organiziranja druge generacije potapljačev. Na podlagi razpisa, ki ga je objavila Civilna zaščita, se je prijavilo 31 kandidatov, med njimi tudi potapljači Nikolaj Hochstetter in Milan Vertot, ter seveda Mitja Slavinec, ki je tedaj prišel iz vojske, kjer je bil vojaški potapljač.Ostali kandidati so pričeli s teoretičnim in praktičnim delom tečaja, in na koncu maja 1985 je uspešno končalo šolanje 8 potapljačev. Tako je enota štela skupaj 11 potapljačev, za vodjo enote je bil imenovani Nikolaj Hochstetter, za njegovega namestnika Milan Vertot, ostali člani pa so bili še Škraban Janez ( edini od prejšnje generacije ), Farkaš Peter, Lah Milan, Slavinec Mitja, Sočič Emil, Klemenčič Goran, Habjanič Stojan, Miholič Slavko in Gumilar Štefan.

Za delovanje potapljačev so bili zelo zainteresirani občinski štabi Civilne zaščite, saj so tudi vlagali znatna sredstva v nakup reševalne opreme in samo usposabljanje reševalcev.Tako je bila ekipa primerno opremljena in usposobljena za reševanje pod vodo kot tudi iz vode.Po takratnih predpisih so morali potapljači vsako leto opraviti določeno število potopov, da so lahko obdržali kategorijo. Tako smo poleg potopov v gramoznicah in rekah potapljali tudi v morju, saj smo morali imeti tudi 12 do 15 potopov globokih 20 metrov.

- Leta 1985 smo skupaj opravili 13 stažnih potopov po gramoznicah Pomurja , bili smo v Fiesi in Savudriji na ZBORU SLOVENSKIH POTAPLJAČEV. Tega leta pa smo opravili stažiranje na morju na otoku Mali Lošinj v kraju Nerezine od 21. 9. 1985 do 29. 9. 1985.

- Leta 1986 so bile 4 akcije. Stažiranje pa je bilo prav tako v Nerezinah od 20. 09. 1986 do 27. 09. 1986.

- Leta 1987 opravljeno 7 akcij in akcija na Kanalu pri Agroservisu, zaradi predora nasipa-dežuranje 43 ur.Opravljeno je bilo stažiranje v Nerezinah od 12. 09. 1987 do 20. 09. 1987.

- Leta 1988 opravljene tri akcije

- Leta 1989 izvedenih 7 akcij in soudeležba na mednarodnem spustu po Muri – Dravi od G. Radgone do mesta Barč na Madžarskem. Opravljeno je bilo stažiranje na morju na otoku Krk v Baški od 05. 06. 1989 do 10. 06. 1989.

- Leta 1990 izvedenih 5 akcij. Opravljeno stažiranje na morju v Baški od 09. 06. 1990 do 10.06.1990.

- Leta 1991 izvedenih osem akcij.Redno letno usposabljanje v Baški, ki je bilo predvideno je odpadlo zaradi vojnih razmer v Sloveniji

- Leta 1992 izvedenih 7 akcij. Opravljeno je bilo stažiranje v Piranu od 07.06.1992 do 13.06.1992

- Leta 1993 izvedenih 5 akcij. Opravljeno je bilo stažiranje v Puli od 18.06.1993 do 25.06.1993

- Leta 1994 izvedenih 6 akcij.Opravljeno stažiranje na morju v Puli od 18.06.1994 do 25.06.1994.Prav tako smo se udeležili tudi križarjenja z ladjo Konobe v času od 03.09.1994 do 10.09.1994

- Leta 1995 izvedenih 7 akcij. Opravili stažiranje v Puli od 01.07.1995 do 08.07.1995, ter bili na križarjenju z ladjo Konobe v času od 16.09. do 24.09.1995.

- Leta 1996 je bila 1 akcija, stažiranja pa ni bilo, udeležili pa smo se križarjenja z ladjo Konobe od 31.08.1996 do 07.09.1996

- Leta 1997 sta bili 2 akciji iskanja utopljenca, bil pa je tudi izvedeni prikaz potopa in reševanja izpod ledu na Soboškem jezeru.Stažiranje ekipe (samofinanciranje) je bilo izvedeno v Lovranu od 23. 06. 1997 do 28. 06. 1997.

Tega leta je delo enote zastalo, saj so se pojavile težave s financiranjem dejavnosti enote za reševanje na vodi in iz vode. Pojavile so se tudi težave glede nejasnosti organiziranosti enote. Nismo bili več v sklopu Civilne zaščite, niti v organizacijski strukturi Gasilskega društva Murska Sobota. Ni bilo jasno kam spadamo in tako smo bili prepuščeni sami sebi. Podvodna reševalna služba Slovenije je namreč nastala na 1.zboru reševalcev iz vode in na vodi že 05.04.1995 na Igu in je organizirana znotraj Slovenske potapljaške zveze v njo pa so se združile občinske enote Civilne zaščite za reševanje iz vode in na vodi. Ves ta čas, se je enota posodabljala z nakupi nove opreme, kot tudi izobraževala, saj so mnogi njeni člani pridobivali višje potapljaške kategorije.Tako so Niko Hochstetter, Milan Vertot in Mitja Slavinec že leta 1990 pridobili kategorijo P3,še boljše pa je bilo leto 1996 ko je Mitja Slavinec naredil inštruktorski tečaj M1, Niko in Milan pa sta dobila kategorijo P4, naslednjo leto pa je Goran Klemenčič pridobil kategorijo P3. Za to obdobje je tudi značilno da so imela podjetja več posluha za delo reševalcev in so za svoje reševalno delo dobivali priznane izredne dopuste.


 
Nazaj