Klub 100

Vsak potop je na svoj način lep, še posebej pa v spominu ostanejo tisti, ki so nekaj posebnega. Prevzamejo nas lahko lepe živali ali rastline, konfiguracija podvodnega sveta ali potopljeni objekti. Nekatere potope pa si potapljači zapomnijo tudi zaradi njihove globine. S tem seveda ni nič narobe, v kolikor niso kršena pravila glede varnosti potopa in so globine znotraj dovoljenih meja. Prepogosto pa temu ni tako in prav pregloboki potopi so najpogostejši vzrok potapljaških nesreč.

V nekaterih okoljih ugled in pomen posameznega potapljača povezujejo z največjo globino do katere se je potopil. Iz tega naslova tudi govorice o neformalnih združenjih, kot npr. Klub 100, tj potapljači, ki so se potopili do globine 100 m. S tem seveda ni nič narobe, če gre za ustrezno usposobljenega potapljača s primerno plinsko mešanico, za rekreativno potapljanje z zrakom pa je to praktično samomorilsko dejanje. Iz žal se je tako tudi končalo veliko takih potopov.

Odgovor Potapljaškega društva na to je svojevrsten KLUB 100, v katerem so potapljači, ki imajo vsaj 100 potopov. Po 100 potopih imajo potapljači veliko izkušenj in tudi po formalni plati lahko dosežejo najvišje potapljaške kvalifikacije.

Člani Kluba 100 pri Potapljaškem društvu Murska Sobota ne dosegamo globinskih rekordov, temveč rekorde v številu potopov. Prav to Klubu 100 in njegovim članicam ter članom zagotavlja ugled in predstavlja svojevrstno elitno vlogo.


Člani Kluba 100

1. Andrej BRODARIČ

2. Nandi HOCHSTETTER

3. prof. dr. Igor B. MEKJAVIČ

4. doc. dr. Mitja SLAVINEC

5. Goran KLEMENČIČ

6. Samo IZLAKAR

7. Niko HOCHSTETTER

8. Milan VERTOT

9. mag. Nuša PAVLINJEK

10. Stojan HABJANIČ

11. Igor PRAPROTNIK

12. Dragutin SEREC

13. Dušan BALAŠKO

14. Matjaž ČEH

15. Primož JAGER

16. Gorazd KIKEC

17. Peter PERŠ

18. Nataša PRAPROTNIK

19. Jože PAVLINJEK

20. Aleš LAZIČ

21. Milan NOVAK

22. Tilen BALAŠKO

23. Tomislav STRBAD

24. Jože ŠKRILEC 
Nazaj