Delovanje


Redna letna skupščina Potapljaškega društva Murska Sobota je potekala v soboto 26. marca v predavalnici podjetja Roto.

 

PREDSEDNIKOVO POROČILO

 

Ob koncu leta je običaj, da se zazremo nazaj in naredimo inventuro opravljenega dela, ter v kolikšni meri so bili zastavljeni cilji uresničeni. Ob koncu leta 2004 pa smo se soboški potapljači imeli priložnost zazreti kar 30 let nazaj, saj smo proslavljali 30 obletnico podvodne reševalne službe in na ta način organiziranega potapljanja v Pomurju. Čeprav bi že zgolj to dejstvo lahko potrjevalo uspešnost našega dela, pa vseeno moramo biti nekoliko bolj kritični. Potapljaško društvo Murska Sobota je v lanskem letu imelo velik izpad prav na našem osnovnem poslanstvu, to je pri potapljanju. Tako malo potopov kot v lanskem letu člani društva že dolgo nismo imeli. K temu so prav gotovo botrovale razmere na sosednjem Hrvaškem, vzrok pa je tudi v manjšem številu potapljaških tečajev in tečajnikov. Stari zagon in obseg aktivnosti bomo med drugim lahko dosegli z upiranjem na mlade kadre in njihovim usposabljanjem, ne le na potapljaškem, temveč tudi inštruktorskem nivoju. Vsi zainteresirani naj to napoved smatrajo kot neposreden poziv, Društvo bo kot zmeraj do sedaj vse oblike izobraževanja seveda v kar se da veliki meri podprlo.

Čeprav društvo ni v celoti izpolnilo vseh konkretno zastavljenih ciljev na lanski skupščini, pa je bo leto 2004 prav gotovo tisto, ki si ga bomo zapolnili kot prelomno in eno najpomembnejših. Ne le da smo se opremili z edinim še manjkajočim delom splošne opreme, to je čolnom, temveč smo kupili tudi kombi, ki že postaja našo mobilno potapljaško enoto. Po dolgem času smo uspeli obnoviti tudi spletno stran, ki postaja naše osrednje informacijsko središče in hkrati arhiv naše dosedanje dejavnosti.

Krona vsega pa je nedvomno bila Plaketa Mesten občine Murska Sobota. Širok odziv članstva pri organizaciji slavnostne akademije, ki smo jo ob zaključku leta pripravili v počastitev prejete plakete nedvomno kaže, da je društvo sposobno strniti vrste in ob ustrezni motivaciji dokazati, da smo še zmerajNAJBOUKŠE POTAPLJAŠKO DRÜJŠTVO. Na to kaže tudi vsebina, oblika in tehnična izvedba biltena 30 LET POTAPLJANJA v katerem smo celovito predstavili naš razvoj in uspehe tokom teh let.

Vsem, ki ste Društvu kakor koli pomagali se iskreno zahvaljujem, članicam in članom Potapljaškega društva Murska Sobota pa želim tudi v prihodnje prijetno druženje v društvu in čim več lepih ter varnih potopov.

doc. dr. Mitja SLAVINEC,

predsednik PDMS.

 

PREGLED AKTIVNOSTI V LETU 2004

Potapljači Potapljaškega društva Murska Sobota smo plan dela v letu 2004 skoraj v celoti izpolnili, izpadla je udeležba na dveh dogodkih, ki pa niso bili realizirani s strani drugih organizatorjev, nekatere aktivnosti pa smo v skladu z aktualnim stanjem spremenili, veliko dogodkov in drugih aktivnosti pa je bilo realizirano preko plana. Pri tem velja še posebej izpostaviti dodatni potapljaški tečaj, kar se je zelo pozitivno odražalo tudi v nadpovprečno velikem povečanju števila članstva društva.

Največ aktivnosti je bilo namenjeno izobraževanju, reševalni dejavnosti in organizaciji potopov ter rekreaciji.

Društvo se ni okrepilo le številčno, temveč tudi kadrovsko, tako na inštruktorski ravni, kakor tudi na nivoju potapljačev z najvišjimi potapljaškimi kategorijami. Velik pomen smo namenili tudi materialni opremljenosti društva, kjer smo dopolnili komplete osebnih potapljaških oprem, namenjenih predvsem tečajnikom in potapljačem začetnikom, z rezervacijo sredstev pa smo ustvarili tudi ugodno izhodišče za nakup čolna, kar bo naslednja pomembna investicija društva. Glede na zelo visok delež članov društva, ki so usposobljeni za potapljanja z Nitrox plinskimi mešanicami, smo se v društvu opremili tudi z opremo za polnjenje jeklenk s to mešanico.

Potapljaško društvo Murska Sobota je svoje osnovno poslanstvo, to je članom društva omogočiti čim ugodnejše pogoje za varno potapljanje, udejanjalo predvsem preko organizacije potapljanj in potapljaških taborov, vrhunec pa je nedvomno predstavljal potapljaški teden v Franciji, katerega se je udeležilo 26 članov društva.

Aktivno smo se udeleževali tudi nekaterih prireditev, na katere so nas povabili kolegi iz drugih društev, predvsem Božični potop v organizaciji DPD Bled, novoletni potop v Velenju in podobno.

 

POROČILO O IZOBRAŽEVANJU LETA 2004

V letu 2004 smo v PDMS organizirali tri tečaje potapljanja za potapljače P1 in P2, Igor Praprotnik pa si je na osnovi dolgoletnega aktivnega dela v društvu pridobil kategorijo P4. Pred pričetkom sezona smo pripravili tudi tradicionalno ponovitev teorije potapljanja. Vsem še enkrat iskrene čestitke.

leto
P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 N1 N2 DAN CPR led kompr. PO NP skupaj
1996
1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
1997
8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
1998
3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 17
1999
7 2 0 1 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 24
2000
8 2 1 0 0 2 0 0 0 4 0 4 20 0 0 41
2001
4 7 1 0 0 0 0 19 0 0 25 0 10 0 0 66
2002
14 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 23
2003
26 9 2 1 0 0 1 4 5 4 0 0 10 10 10 82
2004
3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
skupaj
74 34 9 3 3 2 1 25 6 23 26 15 40 10 10 281POROČILO KOMISIJE ZA REKREACIJO V LETU 2004

Prvi delovni sestanek društva je bil 2.2.2004. Sestali smo se v klubskih prostorih društva. Dogovorili smo se za program dela v letu 2004. Po končanem sestanku je sledila projekcija podvodnih fotografij. Prisotnih je bilo 20 članov.


1. Kuba

Oktobra 2003 nas je bombni napad na otoku Bali le štirinajst dni pred odhodom odvrnil od potapljanja na otoku Bali, zato pa smo marca 2004 v organizaciji društva odpotovali preko Benetk in Madrida na Kubo. Pristali smo v Havani in se nastanili v marini Hemingvay. To nam je bila iztočnica za obisk starega dela Havane. Dva dni smo raziskovali Havano, nato pa smo se s kombijem odpravili v Varadero.

V potapljaški bazi smo se dogovorili za štiri potope in že naslednji dan odšli na dva potopa v Svinjski zaliv na južni del otoka. Sami potopi niso bili nič kaj pretresljivi, posebno, če si že okusil «raj« v tropskih morjih. Druga dva potopa smo opravili v Varaderu, ki bi bila zanič, če ne bi potapljači iz dolgčasa poskušali prehiteti parček cesarčkov Paru. Po potapljanju in kopanju smo obiskovali razne restavracije, kjer smo jedli »lobstare» in poskušali znane koktajle – tudi Mojito v Hemingvayevem najljubšem lokalu. Tam smo pustili na steni tudi »pečat najboukšoga društva«, ki ga je spretno narisala Nuša.

Vsekakor pa moram omeniti še dva dogodka iz potepanja na Kubi; dan, ko smo najeli skuter-je in prevozili Varadero po dolgem in počez, ter obisk Eko disco kluba, kjer je naš član dodobra izkoristil all included ponudbo pijač. Pred odhodom domov smo še enkrat obiskali Havano in izkusili tudi »casa perticulare-privatna soba« način spanja.

2. Letna skupščina društva

Letna skupščina je bila 17.aprila 2004 pri podjetju Roto. Prisotnih je bilo 34 članov društva. Jedli smo prašiča.


3. Ogled sejma Internautika

Nekaj članov društva se je 14.05.2004 odpravilo v Portorož z namenom, da se izbere

novi čoln , ki smo ga v društvu nameravali kupiti. Polni lepih vtisov smo se naslednji dan udeležili tudi vaje podvodne orientacije na Bledu.


4. Piknik 1 –Zaton

Ker nam je lastnik jezera Zaton odstopil prostor za piknik, smo se tudi letos zbrali na prečudoviti lokaciji. Krstili smo dva nova člana, ki sta uspešno opravila izpit. Najmlajši člani društva pa so dobili članske izkaznice.

 

5. Inšpekcijski ogled čolna

Na pobudo predsednika društva smo se dne 14.08.2004 zbrali pri njem doma. Končno smo dočakali dan, ko je društvo dobilo dolgo pričakovani ČOLN. Dogodku primerno smo nazdravili in veseli končali v Čardi.

 

6. Piknik 2 – Jezero v Kraščah

Drugi letošnji piknik je bil na Kraškem jezeru. Ker še vsi člani društva niso videli nove pridobitve društva, smo se s čolnom vozili po jezeru. Po končanih vožnjah nas je zopet razveselil naš kuhar Pišta. Prisotnih je bilo 58 članov.

 

7. Martinovanje

Kot po stari dobri navadi v našem potapljaškem društvu, smo tudi letos organizirali Martinovanje , tokrat v klubskih prostorih. Zelo dobro smo jedli, pili in se veselili. Sodelovalo je 22 duš.

 

8. Slavnostna akademija in Dedek Mraz

Ob trideset letnici podvodne reševalne enote in ob desetletnici potapljaškega so najbolj zaslužni člani prejeli plakete. Po končani akademiji je sledila projekcija podvodnih slik znanega slovenskega podvodnega fotografa.

Zvečer pa smo vnovič gostovali pri podjetju Roto. Tokrat z namenom, da

zaključimo uspešno leto. To smo tudi naredili. Obiskal pa nas je tudi Dedek Mraz in nas bogato obdaril ( kaj pomaga kočija brez konjev ? ). No, tudi konja imamo. Po drznih potezah našega predsednika nam je na naše veliko presenečenje Dedek Mraz pripeljal KOMBI. Do ranih jutranjih ur smo ob živi glasbi jedli, pili in se veselili.

 

Zapisal:

Matjaž Grilec

 

POROČILO O DELU REŠEVALNE POSTAJE PRS MS V LETU 2004

a) Organizacijska dejavnost:

Reševalna postaja je bila v letu 2004 organizirana v skladu z Merili Podvodne reševalne službe Slovenije (v nadaljevanju PRS) o organizaciji PRS in RP, Pravilnikom PRS in splošnimi pravili SPZ o organiziranosti potapljaške dejavnosti znotraj SPZ (PRAPOS).


b) Izvajanje reševalne dejavnosti:

Reševalna postaja je v letu 2004 opravila naslednje vrste in število reševalnih akcij:

-reševanje ljudi in premoženja: 7x

-preventivno delovanje (pregled jezov, mostov, zapornic): 1x

-zaščita prireditev ob vodi ali na vodi: 2x

-drugo: 6x


c) Zagotavljanje mobilizacijske pripravljenosti:

Vodstvo RP je skrbelo za stalno psihofizično pripravljenost pripadnikov RP, skrbelo za servisiranje in vzdrževanje skupne in osebne potapljaške opreme, zavarovanje in zdravniške preglede članov RP, vodilo in ažuriralo podatke o članih ter jih dostavljalo vodstvu PRS.


d) Izobraževanje in usposabljanje:

RP je v letu 2004 opravilo naslednje vrste in število tečajev in usposabljanj:

Usposabljanja članov RP Murska Sobota:

24.01.2004 Vaja reševanja izpod ledu, Bakovska gramoznica

07.05.2004 Vaja v preiskavi terena – podvodna orientacija, Soboško jezero

15.05.2004 Vaja iskanja predmeta pod vodo z krožno tehniko in plavanje v skupini,

Blejsko jezero, skupna vaja PRS Slovenije

22.05.2004 Vaja nočnega potapljanja, Soboško jezero

22.08.2004 Vaja intervencije s čolnom, reka Drava, Ptuj

29.08.2004 Vaja preiskave terena s pomočjo čolna in droga, jezero Krašči

Tečaji za osnovne potapljaške kategorije:

P1 Murska Sobota, Fiesa 08. 06. 2004 do 21. 06. 2004, 2 kandidata

P2 Murska Sobota, Fiesa 08. 06. 2004 do 21. 06. 2004, 2 kandidata

V letu 2004 je Igor Praprotniku bila podeljena najvišja potapljaška kategorija CMAS P4.

 

Goran KLEMENČIČ

načelnik RP PRS MS

 

 

 

 

 

 

 
Nazaj