Zgodovina

POTAPLJANJE V POMURJU

 

Letos obeležujemo 30 obletnico organiziranega potapljanja in podvodne reševalne službe v Pomurju. Potapljanje se je pri nas seveda začelo že veliko prej. Takoj po drugi svetovni vojni so se Pomurci pričeli na različne načine spogledovati s podvodnim svetom, kar priča o zelo dolgi potapljaški tradiciji v naših krajih. Za nekatere presenetljivo, da ravno v pokrajini, ki je najdlje od morja, za druge povsem razumljivo, saj smo vedeli izkoristiti bližino avstrijske meje. Prav na osnovi tega sodelovanja je bila podvodna reševalna služba pri nas organizirana prej kot na nacionalni ravni v takratni republiki.

Potapljanje se je v teh tridesetih letih iz izrazito ekstremne aktivnosti, rezervirane zgolj za izbrance, razvilo v rekreativno dejavnost širokih množic. Kljub temu pa je še zmeraj ohranilo privdih adrenalinskega. Potapljačem so dostopna področja, občutki in užitki, katerih so drugi lahko deležni zgolj posredno preko fotografij, filma ali pogovorov.

Za tako hiter razvoj potapljanja sta odločilna predvsem dva dejavnika. Prvi je tehnični razvoj potapljaške opreme, drugi pa izjemen napredek na področju novih vedenj in znanj povezanih s potapljanjem. Oboje je usmerjeno v osnovno skrb za zagotavljanje čim večje varnosti potapljačev. To je tudi osnovno poslanstvo vseh organizacij in združenj, ki povezujejo potapljače. V kolikor je temu dodana še humanitarna plat, kot v Pomurju že trideset let na prostovoljni osnovi poteka podvodna reševalna služba, je pomen in vrednost tovrstne dejavnosti in organiziranosti še toliko večja.

In prav skrb za primerno potapljaško opremo, izobraževanje članov in podvodna reševalna služba, katere pripadniki so od samega začetka tudi gonilna sila in strokovno jedro, je značilnost našega delovanja, tako v Gasilskem društvu na začetku, kakor kasneje v Potapljaškem društvu Murska Sobota.

Pripadniki podvodne reševalne službe smo za svojo humanitarno dejavnost, med katero smo pogosto izpostavljali tudi svojo varnost, prejeli veliko priznanj. Največja je nedvomno Plaketa Mestne občine Murska Sobota, ki nam je kot največje občinsko priznanje bila podeljena ob letošnji obletnici. Gre za pomembno priznanje in veliko vzpodbudo za v prihodnje.

Ob formalnih pa je bilo izrečenih veliko več neformalnih pohval in vzpodbudnih besed, kar je nedvomno pri mnogih ključno pripomoglo k nadaljnjemu delu.

Delež, ki ga Pomurje na različne načine prispeva k potapljanju sodi med ene najpomembnejših v Sloveniji. To ni naključje, temveč rezultat dolgoletnega uspešnega dela mnogih. Na tem mestu se zato vsem iskreno zahvaljujem za sodelovanje, še posebej pa prvi generaciji reševalcev, ki so s svojim pionirskim prispevkom zagotovili eno najdaljših tradicij in kasnejšim rodom potapljačev omogočili tako uspešen razvoj. Prepričan sem, da vas nismo razočarali in se lahko skupaj s ponosom ozremo na prehojeno pot.

 

doc. dr. Mitja Slavinec

 

 

 

 
Nazaj