Preventiva

Poznamo dve vrsti reševalcev. Eni veliko rešujejo, pogosto tudi zelo uspešno in imajo dobre rezultate, vendar kljub temu vsake toliko pride do žrtev. Drugi rešujejo zelo malo, saj še pred reševanjem preprečijo kritične situacije in s tem potrebo po samem reševanju. Nedvomno je pri slednjih tudi žrtev veliko manj, zato je osnovni moto vsakega reševalca nesrečo preprečiti. V kolikor gre za najmlajše, je to še toliko pomembneje, saj so utopitve praviloma tragične.

V ta namen pri Podvodni reševalni enoti, kakor tudi celotnem Potapljaškem društvu Murska Sobota veliko skrb posvečam predvsem preventivno dejavnosti, še posebej pri šolajoči se mladini.

Mlade na različne načine svarimo pred nevarnostmi, ki na njih pretijo v vodi, jih opozarjamo na pravilne preventivne postopke pri kopanju in igri v vodi in jih seznanjamo z osnovami reševanj in prve pomoči. Pri tem je najpomembnejše pravilo, da reševalec nikoli ne sme med reševanjem po nepotrebnem in preko varne meje izpostavljati svoje varnosti, zdravja in življenja.

Ob preventivni dejavnosti pa mlade tudi ekološko osveščamo s posebnim poudarkom na podvodnem svetu.Varovanje otrok pred utopitvami

 
Nazaj